Calimiteitenfonds

Airtrade Holland B.V. is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de opdeze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door onsgeorganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van eencalamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moetenrepatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakteabnormale gebeurtenis.

Voor meer info verwijzen wij u naar www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling

SGR

Airtrade Holland B.V. (KvK nr. 33248489) is aangesloten bij SGR met nummer 1731. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.